bets kusters      bronzen   
kunst is genieten, te leven
 
Exposities


2014:
*   MIET AIR te Beers:  expositie......Ik Gedenk Anders.....
     weekeinden van 31 mei/1 juni en 7/8/9 juni  
     (Pinksterweekeinde)
*   Expositie in Galerie de Sleedoorn te Zetten
     van 6 tot 29 juni met Els Crum: www.crumx.nl
*   13 en 14 september: Open Monumentendag Nijmegen
     bij Koos van Lith bna architecten, Muldersweg 16a Nijmegen
*    25 en 26 oktober in het kerkje van Persingen
     met Marijke Teunissen  en Olga Boh

2015:
*    18 en 19 april: Kunstmanifestatie: Beelden vol Betekenis bij Madama
      te Maria Hoop
      22 mei t/m 12 juli: expositie beeldentuin te Loenen

2016:
*    12 en 13 maart en 19 en 20 maart: in het kerkje van Persingen
      met Marijke Teunissen - schilderijen en Marien van Bezooijen: foto's
*     22-23-24 april: Kunstraffinaderij in de St.Stevenskerk te Nijmegen
*     4 en 5 juni en 11 en 12 juni in Galerie en Beeldentuin
      ROBA te St. Hubert van 12uur tot 17.00uur